Плата за подключение

На 2015 год

На 2016 год

На 2017 год